Categories
News

Ward 1 Special Endorsing Convention – Official Call

Special Saint Paul DFL Endorsing Convention for Ward 1

Dear Ward 1 Delegates and Alternates,

Three candidates competed at the regular ward convention in March, which adjourned without endorsing. After close of filings, only one of those candidates filed for office. With the change in circumstances the Saint Paul DFL Central Committee has decided to convene a Special Endorsing Convention to consider the endorsement of a Ward 1 City Council Candidate. Please join us Sunday, September 13th, 2PM for the Special Ward 1 DFL Endorsing Convention.

Amee Xiong and DJ Danielson-Ward 1 DFL Chairs

P.S. Please let me know by 9/9 if you need additional accommodations to participate fully in the process. Email libbykantner28@gmail.com or call (612) 860-7823

Sunday, September 13

1:30PM- Registration Opens

2:00PM- Call to Order, Convention Begins

Held at:

Dunning Rec Center

1221 Marshall Ave

Saint Paul, MN 55104

 

Kora addaa bakka bu’aa paartii Dimokraatii Qotee-bulaa fii kan Dafqaan-bulaa (DFL) kan

Qooda Magaalaa Ganda 1 (Ward 1) qaadhimuuf yaamame.

Guyyaan; Dilbata/Alhada Fulbaana 13, bara 2015

Sa’aa: Galmeessuun ka itti jalqabamu: 1:30 waaree booda (pm)

Jalqabni koraa: 2:00 waaree booda (pm)

Teessoon: Waltajjii Bashannanaa Dunning, St. Paul, MN 55104, 1221 Marshall Avenue

Jaalatamtoota bakka-buoota Qooda Magaalaa Ganda 1,

Asiin dura qaadhimamtoonni sadihii kora Bitootessa godhametti dorgomanillee, osoo namni tokkolleen keeysaa hinfilamin korri sun addaan galuu isaa ni yaadattan. Namoota sadihii san keessaa nama tokko qofatu dalagaa waajjiraa saniif galmaahe. Haaluma jijjiirame kanumaaf jecha Koreen Jidduu kan Paartii DFL kora addaa kan namni Qooda Magaalaa Ganda 1 (Ward 1) itti qaadhimamu godhatuuf waan muteesseef; guyyaa, sa’aa fii teessoo asiin olitti himametti akka argamtan kabajaan isn afeerra. Achumatti wal haa qunnamnuu.

Amee Xiong fii DJ Danielson – Dura taaota Paartii DFL Qooda Magaalaa Ganda1.

 

Shirweyne Gaar ah oo ay DFL Saint Paul ku Taageerayaan Waaxda Ward 1 

Axad, 13-ka Sebteembar

1:30 – Diiwaangelinta Dadweynaha

2:00 – In la Fariisto, Bilowga Shirweynaha

 

Goobta Kulankan Lagu Qabanaayo:

Dunning Rec Center

1221 Marshall Ave

Saint Paul, MN 55104

Wufuudda iyo Ku-xigeennada Qaaliga ah ee Waaxda Ward 1,

Saddex musharrax ayaa ku tartamay shirweynihii caadiga ahaa ee Maaj ee waaxda xaafadeenna, waxaase lagu hakiyey inaan qofna la taageerin. Ka dib markii la xiray qabashada codsiga mid ka mid ah musharraxyada oo keliya ayaa soo codsaday jagada xafiiska siyaasadeed. Arrimaha oo is-beddelay awgood ayey Guddiga Dhexe ee Saint Paul DFL waxay go’aan ku gaareen in ay sameeyaan Shirweyne Taageero lagu muujiyo si la isugu raaco taageerada waaxda Ward 1 Musharraxeeda Golaha Deegaanka (Ward 1 City Council Candidate). Fadlan ka soo qeybgal maalinta Axadda ah ee 13-ka bisha Sebteembar, 2-da duhurnimo oo la qaban doono Shirweyne Gaar ah oo ay DFL ku Taagerayaan Waaxda Ward 1.

Ka soo qeybgal wacan!

 


Lub Rooj sib tham rau cov DFL los xaiv tsa ib tug neeg nyob rau hauv Ward 1

Sunday, September 13

1:30PM- Qhib qhov rooj rau sawvdaws

2:00PM- Rooj sib tham pib

Nyob zoo rau cov ua yog Delegates thiab Alternates ua muaj cai los xaiv,

Thaum lub peb hlis ntuj, muaj peb tug neeg khiav sib tw rau hauv lub rooj sib tham kom sawvdaws xaiv ib tug neeg xwb. Tabsi thaum kawg xaiv tsis tau leeg twg. Thaum lub yim hlis ntuj no, nyob rau li kevcai cov neeg khiav sib tw yuav tsum mus tso npe hais tias lawv yeej yuav los khiav sib tw rau xyoo no. Tabsis muaj ib tug neeg mus tso npe xwb. Yog vim li no peb ua yog hu ua Saint Paul DFL Central Committee thiaj li txiav txim siab los hu nej sawvdaws tuaj koom lub rooj sib tham no. Thov nej tuaj koom rau Sept. 13, thaum 2PM rau lub rooj sib tham no.

 

Mam sib ntsib dua!